Menü

Bokszoló a padlón

A „lent” meghatározása

- Ha a versenyző testének bármely részével megérinti a padlót – ami nem a lába -, ütés vagy ütéssorozat következtében.

- Ha a versenyző tehetetlenül csüng a kötélen ütés vagy ütéssorozat következtében.

- Ha a versenyző részben vagy teljesen kívül kerül a köteleken ütés vagy ütéssorozat következtében.

- Ha egy kemény ütés következtében a versenyző nem esett a földre és nem fekszik a padlón, de félig öntudatlan állapotban van és a vezetőbíró megítélése szerint nem képes a küzdelem folytatására.

Számolás a földön lévő bokszolóra

- Leütés esetén a vezetőbíró azonnal megkezdi a számolást. Ha a bokszoló „lent” van, a bírónak egytől nyolcig kell számolnia, ha a versenyző készen áll a folytatásra, ha pedig továbbra is lent van, akkor egytől tízig, úgy, hogy az egyes számok között egy másodperces szüneteket tart. A számokat mutatnia kell a bírónak olyan módon, hogy annak a lent lévő bokszoló is tudatában legyen. Mielőtt az egyes számot kimondja a bíró, egy másodpercnek el kell telnie a földre kerüléstől számítva.

Ha az ellenfél nem ment a semleges sarokba, akkor a bírónak meg kell szakítania a számolást, majd onnan kell folytatnia, ahol előzőleg abbahagyta.

Az ellenfél kötelessége

 Ha a versenyző „lent” van, ellenfelének azonnal a semleges sarokba kell mennie, a bíró instrukciójának megfelelően.

Kötelező számolás nyolcig

Ha a bokszoló „lenn” van, ütés következtében, a mérkőzést nem szabad folytatni addig, amíg a bíró nyolcig nem ért a számolásban, még akkor sem, ha a bokszoló már előbb készen áll a folytatásra.

A kiütés (KO)

Miután a bíró kimondta a tízes számot, majd utána az „out” szót, a mérkőzésnek vége van, és „knock-outot”, vagyis „kiütést” kell kihirdetni.

Ha a bokszoló „lent”van a menet végén

- Ha a bokszoló „lent” van bármelyik menet végén egy AIBA által engedélyezett versenyen, a bírónak folytatnia kell a számolást. Ha a bíró tízig számol, akkor a lent lévő versenyző kiütéssel elveszítette a mérkőzést.

Másodszor a padlón újabb ütés nélkül

Ha a bokszoló „lent” van egy ütés következtében, és a mérkőzés folytatódott a nyolcig tartó számolás után, ám a versenyző újból a földre kerül anélkül, hogy újabb ütést kapott volna, a bírónak a nyolctól kell folytatnia a számolást.

Mindkét bokszoló „lent” van

Ha mindkét bokszoló egyszerre padlóra kerül, addig kell folytatni a számolást, ameddig legalább egyikük lenn van. Ha mindkét bokszoló lenn marad tízig, akkor a mérkőzést befejezettnek nyilvánítja a bíró, és mindkét versenyző „knock-outtal” veszít.

- Ha mindez egy torna elődöntőjében vagy döntőjében történik, az a versenyző győz, aki a kiszámolás pillanatában vezetett a pontozóknál.

A kötelező számolás határa

- Elit férfiaknál, ha a bokszolóra egy meneten belül háromszor számolnak akkor a bírónak meg kell állítania a küzdelmet, és TKO-t kell hirdetnie. Nincs felső határ megszabva a mérkőzés alatt.

- Elit nőknél, illetve ifjúsági korcsoportú fiú és lány bokszolóra egy meneten belül háromszor számolnak vagy négyszer az egész mérkőzés folyamán, akkor a bírónak meg kell állítania a küzdelmet, és TKO-t kell hirdetnie.

- Junior fiú és lány kategóriában, a mérkőzést le kell állítani, ha egy meneten belül kétszer számolnak a versenyzőre, vagy az egész mérkőzésen belül háromszor és TKO-t kell hirdetnie.

- Serdülő bokszolók esetén összesen kétszer lehet számolni az egész mérkőzés alatt.

Ha a versenyző szabálytalanság miatt kerül a padlóra, és ezért kell számolni rá, ezt nem szabad beleszámítani a kötelező rászámolásokba.


Bírók

Csak az AIBA által vizsgáztatott bírók és pontozók dolgozhatnak ökölvívó-versenyeken. Ezeket a bírókat és pontozókat regisztrálni kell az AIBA adatbázisában. Minden, az AIBA által engedélyezett viadalon minden egyes mérkőzést az AIBA által engedélyezett bírónak kell vezetni a szorítóban, aki nem pontozhatja a mérkőzést

A bírók és pontozók azon a versenyen, amelyiken pontoznak vagy vezetnek, semmiképpen sem lehetnek csapatmenedzserek, edzők vagy szorítósegédek egyik bokszolónak vagy csapatnak sem. a bíróknak a verseny megkezdése előtt kötelező aláírni a Viselkedési Kódexet.

A bíró feladatai

- A bíró testi épsége a pontozó számára a legfőbb szempont

-. Gondoskodnia kell a fair play és a szabályok betartásáról

-. Ellenőrzés alatt kell tartania a mérkőzést elejétől a végéig

- A gyenge bokszolót meg kell védeni a szükségtelen és túlzott veréstől

-. négy vezényszót szabad használnia:

    -. „Stop”, amikor a küzdelem megszakítására szólítja fel a versenyzőket

    - „Box”, amikor a küzdelem folytatására szólítja fel a versenyzőket

   - „Break”, amikor a fogás megszüntetésére szólítja fel a küzdő felek. Amikor ez a vezényszó elhangzik, a két bokszolónak el kell engednie egymást, és egy lépést hátra kell lépnie

    - „Time” , amikor valamilyen okból hosszabb ideig áll a mérkőzés, ilyenkor az órát meg kell állítani az időmérőnek

- Ha szabályszegés történik, ezt félreérthetetlen mozdulatokkal jeleznie kell a szabályszegő versenyzőnek

- Ha egyik vagy mindkét bokszoló süket, a bíró meg is érinthető az illető vállát vagy karját a küzdelem megszakítása, vagy az egymás eleresztése érdekében

- A bírónak nem kell mutatnia, hogy ki a győztes, csak azok után, hogy a győztes nevét kihirdették. Utána emelje fel a győztes kezét. Ha a meccs győztesét kihirdetik, a bíró emelje fel az illető kezét

- Ha a bíró kizárt egy bokszolót a küzdelemből vagy beszüntette a mérkőzést, a bírónak értesítenie kell a zsűri elnökét, melyik versenyzőt zárta ki vagy mi volt a meccs beszüntetésének az oka. Ennek az a célja, hogy a zsûri tájékoztathassa a bemondót a történtekről a korrekt tájékoztatás érdekében

- Kötelezettség – a bírónak fizikailag alkalmasnak kell lennie feladata ellátására a szorítóban azok után, hogy átment az versenyt megelőző orvosi vizsgálaton.

A bíró hatásköre

- Bármikor véget vethet a küzdelemnek, ha azt úgy ítéli meg, hogy egyoldalú

- Bármikor véget vethet a küzdelemnek, ha azt úgy ítéli meg, hogy bármelyik bokszoló olyan sérülést szenvedett, amely lehetetlenné teszi a folytatást

- Bármikor véget vethet a küzdelemnek, ha azt úgy ítéli meg, hogy a küzdelem – bármelyik fél részéről – komolytalan. Ebben az esetben kizárhatja a küzdelemből egyik vagy mindkét bokszolót

- Figyelmeztetni vagy meginteni a versenyzőt a fair play és a szabályok betartása érdekében

- Kizárni azt a bokszolót, aki nem engedelmeskedik azonnal a bíró utasításainak, vagy agresszív, támadó módon lép fel a bíróval szemben

- Előzetes figyelmeztetés után vagy anélkül, kizárni a versenyzőt a szabályok megsértéséért

- Leütés esetén megszakíthatja a számolást, ha a másik versenyző nem megy a semleges sarokba vagy vonakodik megtenni azt

- Értelmezni a szabályokat vagy megoldást találni olyan esetekre, amelyeket nem „fedi le” a szabálykönyv

-  Ellenőrizni a bokszoló felszerelését és ruházatát. Ha a bokszoló belépett a ringbe, a bírónak ki kell zárnia azt a versenyzőt, aki megtagadja a fejvédő, a herevédő és a fogvédő viselését. Semmilyen más tárgy, eszköz nem viselhető a mérkőzés folyamán. Ha a bokszoló kesztyűje vagy ruházata kikötődik, rendetlenné válik, a bírónak meg kell állítania a mérkőzést, és szólnia kell a versenyzőnek

- Ellenőrizni a pontozók megfelelő elhelyezkedését a ring körül a mérkőzés előtt

 

Pontozók

- Az olimpiákon és az AIBA által engedélyezett versenyeken minden mérkőzést öt AIBA-pontozó pontozza, akiket a közönségtől elkülönítve, közvetlenül a szorító mellé kell leültetni

- Két-két pontozót a ring egy-egy oldalára(a zsűri asztaltól balra és a szemben lévő oldalra) kell leültetni, egymástól elegendő távolságra(min. 1m), az ötödiket pedig a ring harmadik (a zsûri asztaltól jobbra lévő oldalra) oldalán kell elhelyezni

- Ha nincs elegendő pontozó, akkor hármat (3) kell alkalmazni, de ez nem fordulhat elő olimpiákon, világ- és kontinentális bajnokságokon

A pontozók feladatai

- Minden pontozónak a másiktól függetlenül kell értékelnie a versenyzők teljesítményét, és a győztes személyét a szabályoknak megfelelően kell meghatároznia

- Minden pontozónak az AIBA Pontozási Rendszert kell használnia

- Egyik pontozó sem beszélhet vagy adhat jelt a versenyzőknek, sem egy másik pontozónak, vagy bárki másnak a mérkőzés folyamán

- A pontozó a menet befejeztével tudomására hozhatja a bírónak, ha olyasmit tapasztalt, ami elkerülte a bíró figyelmét. Például: valamelyik szorítósegéd helytelen viselkedése, a kötelek meglazulása, stb.

- A pontozóknak helyükön kell maradni mindaddig, amíg a mérkőzés eredményét ki nem hirdették a közönségnek

 

 Edzők

Minden nemzeti szövetségi edzőnek be kell szereznie a hivatalos AIBA-bizonyítványt ahhoz, hogy az AIBA által engedélyezett versenyen szorítósegédként működhessen

Három szintű AIBA-bizonyítvány érhető el:

- Az egycsillagos edzők dolgozhatnak az egycsillagos minősítésű versenyeken

- A kétcsillagos edzők dolgozhatnak a kétcsillagos minősítésű versenyeken

- Csak háromcsillagos edzők dolgozhatnak a háromcsillagos minősítésű versenyeken

-. Az  AIBA-edzőknek bizonyos rendszerességgel részt kell venniük bizonyos – a szintjüknek megfelelő - eseményeken, hogy megőrizhessék státuszukat.

      - Egycsillagos edző - négyévente

      - Kétcsillagos edző – háromévente

      - Háromcsillagos edző – kétévente

Az érvényességi időszak kiterjesztődik 2-4 évvel a torna időpontjától számítva.

- Az AIBA-edzők WSB-edzőkké válhatnak, ha követik a WSB edzői programját.

- A WSB-edzők minden további nélkül AIBA-edzők lehetnek.

- Az AIBA-edzők állásokat tölthetnek be a nemzeti szövetségekben választott tisztségviselőként.

- Minden aktív WSB-edző részt vehet az olimpiai játékokon és az olimpiai selejtezőkön, minden szinten, továbbá egyéb fontos versenyeken.

Szorítósegédek

A szorítósegédek olyan edzők, akik rendelkeznek a nemzeti szövetségük megfelelő képesítésével/bizonyítványával, és követik, tiszteletben tartják az AIBA szabályzatát

- Minden versenyzőnek három szorítósegédhez van joga,(kettőedzõ és egy egészségügyi személy) akiknek az alábbi szabályt kell betartaniuk: csak két szorítósegéd léphet fel a szorító külső szélére, és közülük csak az egyik léphet be a szorító területére, a köteleken belül

Szorítósegéd feladata

- A menetek során egyik szorítósegéd sem tartózkodhat a szorító megemelt pódiumán. Mielőtt megkezdődik a menet, el kell távolítaniuk a székeket, a törülközőt, a vödröt, stb. a szorító körüli területről

- A szorítósegédeknél mindig kell lennie egy törülközőnek, amelynek bedobásával jelzi, ha fel akarja adni a mérkőzést. Kivétel, ha a bíró éppen számol a versenyzőjére

- Az alábbi tárgyakat lehet a ringhez vinni: törölköző, a szervező által biztosított víz, jég, vazelin, 1/1000 adrenalin, sebészeti kesztyû, tapasz

 A szorítósegédnek tilos

- A szorítósegédnek tilos hangosan kiabálni vagy tapsolnia a bokszolónak és/vagy a bírónak, s tilos biztatni vagy buzdítani a közönséget a mérkőzés folyamán.

- A szorítósegéd ülő területének legalább 0,5-1 méterre és legfeljebb 1,5-2 méterre kell lennie a szorítósaroktól. A szorítósegéd nem hagyhatja el a részére kijelölt területet, azzal a céllal, hogy egyet nem értését fejezze ki a bíróval szemben.

- A szorítósegéd semmit sem dobhat be a szorítóba tiltakozása kifejezése jeléül, nem rúghatja fel a széket vagy a vizes palackot, nem tanúsíthat semmiféle sportszerűtlen magatartást.

- Semmiféle hírközlő eszközt nem vihet be a szorítósegéd a mérkőzés folyamán a küzdőtérre, így például mobiltelefont, walkie-talkie-t, okostelefont, fejhallgatót, rövidhullámú rádióadó-vevőt.

- Semmilyen körülmények között nem lélegeztethet be oxigént a szorítósegéd a bokszolóval mérkőzés közben.

Szankciók

- A fenti tilalmak első megszegéséért figyelmeztetés jár a szorítósegédnek.

- A fenti tilalmak első megszegéséért intés jár a szorítósegédnek, és el kell hagynia a küzdőteret, de a versenyhelyszínt nem

- A harmadik szabálysértésért a szorítósegédnek a nap egész tartamára el kell hagynia a küzdõteret a zsűri elnök döntése értelmében.

- Hogyha az eltávolítás másodszor is megtörténik, a szorítósegédnek a verseny teljes hátra lévő időtartamára el kell hagynia a küzdőteret.

 

A világranglista irányelvei

A világranglista-pontok odaítélése

A bokszolók kétéves, „gördülő” periódusban kapják a világranglista-pontokat

- Minden versenyért világranglista-pontokat kapnak a bokszolók, és ezeket a pontokat megtartják négy eseményen keresztül (hogy a friss eseményekre kerüljön a hangsúly)

- Az ötödik verseny világranglista-pontszámát 25 százalékkal csökkentjük, egyenlő részletekben, a fennmaradó eseményekre (legfeljebb hét versenyt iktatunk be a ranglistába)

- A hivatalos AIBA világranglistát minden olyan verseny után kiadják, amelynek eredménye beleszámít a ranglistába

- Minden olyan bokszolót, aki háromcsillagos versenyen indul, és rangsorolnak a versenyen, világranglista-pontokat kap a versenyen elért végső helyezésének megfelelően

- A pontokat az alábbiak szerint lehet kiérdemelni:

- A világbajnokságokra (amely az első olimpiai selejtező is egyben) és az egyes kontinensek olimpiai selejtező tornáira az AIBA azt a pontszámot engedélyezi, amely a három közül a legmagasabb lesz

- A diszkvalifikált bokszoló, aki megsértette a fegyelmi szabályzatot, beleértve az antidopping kódexet, semmiféle ranglistapontot nem kaphat.

Extra kritériumok

- Az a bokszoló, aki súlycsoportot vált, a korábbi kategóriában megszerzett pontjainak 75 százalékát viszi magával

- Ha két bokszolónak azonos a pontszáma, az kerül előrébb, aki több versenyen vett részt

- Ha ez a két kritérium is megegyezik, akkor a magasabb kategóriájú versenyen elért jobb helyezés a döntő, az alábbi sorrendben:

- Olimpia

- Világbajnokság

- Ifjúsági világbajnokság

- Kontinentális bajnokság

 

Ranglista versenyek

Rangsor pontok

 

1.hely

2.hely

3.hely

4.hely

5.hely

6.hely

7.hely

8.hely

9.hely

10.hely

Olimpia

 

1300

900

800

750

600

550

500

450

100

100

Világbajnokság

 

1200

800

700

650

500

450

400

350

100

90

Kontinentális bajnokság

800

600

500

450

300

250

200

150

0

0

AIBA3csillagos versenyek

600

400

300

250

200

150

100

80

0

0

 

Rangsor pontokhoz szükséges helyezések meghatározása 

1. Aranyérmes

2. Ezüstérmes

3. Aki az aranyérmestől szenvedett vereséget az elődöntőben

4. Aki az ezüstérmestől szenvedett vereséget az elődöntőben

5 . Aki az aranyérmestől szenvedett vereséget az negyeddöntőben

6. Aki az ezüstérmestől szenvedett vereséget a negyeddöntőben

7.  Aki vereséget szenvedett a negyeddöntőben az aranyérmestől kikapó elődöntőstől

8. Aki vereséget szenvedett a negyeddöntőben az ezüstérmestől kikapó elődöntőstől

9. Aki az aranyérmestől szenvedett vereséget a nyolcaddöntőben

10. Aki az ezüstérmestől szenvedett vereséget a nyolcaddöntőben

 

Az AIBA által engedélyezett események

- Az AIBA által engedélyezett eseményeket az AIBA a televíziós jogokkal, szponzorációval, technikai delegátusok küldésével, bírókkal és pontozókkal (R and J) támogatja, attól függően, hogy milyen szintű az esemény

- Az AIBA minden évben a Végrehajtó Bizottság ülésén határozza meg az AIBA által arra az esztendőre engedélyezett versenyek maximális számát

- Két, az AIBA által engedélyezett versenyt nem lehet ugyanazon a napon rendezni, kivéve, ha két olyan országban kerül sor a versenyekre, amelyek nem határosak egymással

- Egy éven belül egy városban elvileg csak egy AIBA-versenyt lehet rendezni

- Legfeljebb három AIBA-versenyt lehet rendezni egy országban, a sportági színvonal és a hagyományok függvényében

- Az AIBA csak azokat a versenyeket veszi figyelembe az AIBA-státus megadásánál, amely verseny országa korábban már rendezett rendszeresen nemzetközi viadalokat, és ha a versenyt engedélyezte a nemzeti szövetség

- Az AIBA-verseny státusára történő jelentkezést legkésőbb a versenyt megelőző év szeptemberéig be kell nyújtani

- Ha a nemzeti szövetség emelni szeretné a szóban forgó verseny státusát, akkor folyamodványában mellékelnie kell a legutóbbi verseny eredményeit és részleteit

- Minden folyamodványnak tartalmaznia kell a versenyt költségvetését, a részvételi díjat, a televíziós közvetítés részleteit, hogy vajon megfelel-e az AIBA Technikai és Versenyszabályzatának, az Antidopping Szabályzatnak

- Az AIBA-versenyeket három kategóriába sorolják (1 csillagos, 2 csillagos, 3 csillagos viadalok), attól függően, hogy hány ország bokszolói vesznek részt, s azok milyen szintű bokszolók (a világranglista szerint)

1. AIBA háromcsillagos – nemzetközi – versenyek:

- Minden, az AIBA által ellenőrzött verseny – amelyek alább következnek – az AIBA ellenõrzése,  szervezése alatt áll, és a jogok is az AIBA-é .

- AIBA Világbajnokság

- AIBA Elnök Kupa

- AIBA Világkupa

- Minden selejtező viadal az olimpiára és az ifjúsági olimpiára

- Olyan nemzetközi és kontinentális események, amelyeken legalább 20 ország 150 bokszolója indul

- Az öt konföderációs (kontinentális) bajnokság

2. AIBA kétcsillagos versenyek – az AIBA kontinentális tornái:

- Olyan nemzetközi és kontinentális viadalok, amelyeken legalább 13, és legfeljebb 19 országból több mint 100 bokszoló vesz részt

3. AIBA egycsillagos versenyek – az AIBA regionális tornái

- Olyan nemzetközi és kontinentális viadalok, amelyeken legalább 1, és legfeljebb 12 országból vesznek részt bokszolók

A következő szabályok érvényesek:

- Valamennyi AIBA-eseményen az AIBA Technikai ésVersenyszabályzata érv ényes

- Az Antidopping Szabályzat érvényes valamennyi AIBA-eseményen, kivéve, ha a NOB vagy bármely más, az AIBA által elismert nemzetközi szervezet végzi a doppingellenőrzést.

 

Összefoglaló táblázat Az AIBA szervezetek szabályrendszereiről

- Az alábbi szabályok csak elit férfi bokszolókra vonatkoznak

 

Szabály

AOB

APB

WSB

Korcsoport

19 - 40

19 - 40

19 - 40

Súlycsoport

10 súlycsoport:

49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91

10 súlycsoport:

49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91

5 súlycsoport:

54, 61, 73, 85, +91

Súly

nincs tolerancia

van tolerancia

van tolerancia

Menetek száma

3 * 3 perc

6, 8, 10, 12 * 3 perc

5 * 3 perc

Pontozó rendszer

10 pont

10 pont

10 pont

Bírók

5 bíróból 3 kiválasztott pontozó

5 bíróból 3 kiválasztott pontozó

5 bíróból 3 kiválasztott pontozó

Bírók

véletlenszerű pozíció

véletlenszerű pozíció

véletlenszerű pozíció

Óvás

csak a bíró ellen lehet benyújtani – döntés a program után

csak a bíró ellen – az APB bizottság hozza meg a döntést

csak a bíró ellen – az WSB bizottság hozza meg a döntést

Számolási határ

Felnőtt férfi, max. 3 számolás 1 menetben, nincs határ a mérkőzés alatt

max. 3 számolás 1 menetben, nincs határ a mérkőzés alatt

max. 3 számolás 1 menetben, nincs határ a mérkőzés alatt

Számolási határ női és ifjúsági

Max. 3 - 1 menetben, max 4 – 1 mérkőzés alatt

-

-

Junior

Max. 2 – 1 menetben, max. 3 – 1 mérkőzés alatt

-

-

ringsegéd

3

3

3

Kesztyûk

Felnőtt férfi

10oz–49,52,56,60,64

12oz-69,75,81,91,+91

Minden más korcsoportban 10 oz

10oz–49,52,56,60,64

12oz–69,75,8191,+91

10 oz – 54, 61

12 oz – 73, 85, +91

Kesztyű lezárás

tépőzár

fűző

tépőzár

Bandázs

4,5 méter rugalmas pamut

12 méter géz, 2,5 méter ragtapasz

12 méter géz, 2,5 méter ragtapasz

Felső trikó

van

nincs

nincs

A weboldalon cookie-kat használunk, a jobb felhasználói élményért. OK